ทาง Neonet เป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ ตู้ Rack , ยี่ห้อ Germany Export RACK, อุปกรณ์ Patch Panel, สาย Patch Fiber , สายไฟเบอร์ Fiber Optic, สาย UTP Lan RJ45 ,CAT6, CAT5e ยี่ห้อ AMP และ Link รวมทั้งรับเดินสายแลน นเดิสายไฟเบอร์ และติดตั้งพร้อมทดสอบสายสัญญาณ สำหรับโรงแรม โรงพยาบาล โรงาน บริษัท หน่วยงานรัฐ ธนาคาร องค์กรขนาดเล็ก กลางจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

Share this Post