UPS Battery Backup : ทางเราบจก.นีโอเน็ท จำหน่ายและติดตั้งเครื่องสำรองไฟสำหรับห้อง Server เครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ Network เครื่องสำรองไฟสำหรับระบบโทรศัพท์ เครื่องสำรองไฟเหมาะสำหรับงานโครงการ เครื่องสำรองไฟในบริษัท เครื่องสำรองไฟโรงพยาบาล เครื่องสำรองไฟหน่วยงานรัฐ เครื่องสำรองไฟสำหรับโรงงาน ทั้งขนาดเล็ก กลางและองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัยและเพื่อดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า จากไฟดับ ไฟกระชาก อีกทั้งยังมีรุ่นที่สามารถควบคุมทางไกลผ่าน internet และสำรองไฟได้นานหลายชั่วโมง พร้อมการรับประกันที่ยาวนาน

Neonet จำหน่ายและติดตั้งเครื่องสำรองไฟยีห้อ APC และ Cleanline,

Share this Post